Bulten, Dr Dille, Stryparn, Kapten Grå
Bulten, Dr Dille, Stryparn, Kapten Grå

Historia och ändamål

Lastkaj 14 är ett trallpunkband som startades 2003. Bandet består av Stryparn, Dr Dille, Kapten Grå och Bulten.
Second Class Kids Records är ett skivbolag som startades 2003 och som ger ut punk, bland annat Lastkaj 14.

Lastkaj 14s punkstipendium grundades 2022 och är tänkt att delas ut en gång om året till unga punkare, första gången i augusti 2023

Punken är det bästa som hänt oss och vi vill att det ska fortsätta hända för kommande generationer. Vi har fått spela in skivor, turnéra i Sverige och Europa, gå på magiska spelningar, träffa vänner för livet och blivit de vi är genom punken. Vi har i många år turnerat hårt och vill investera pengar vi har fått in från detta in i punkens framtid. Därför har vi startat ett punkstipendium som är tänkt att möjliggöra mer punk och hjälpa unga punkare att göra sin grej.

Två stipendier 2023

Lastkaj 14 har beslutat att dela ut två stipendier 2023, Ett själva, där summan i år är 10 000kr och ett i samarbete med Second Class kids Records. Eftersom stipendiet är nytt kommer en ny utlysning att ske om inte tillräckligt många ansökningar kommer in inom ansökningstiden.

Lastkaj 14s stora stipendium

Lastkaj 14s stora stipendium består av 10 000kr (skattat och klart) och kan sökas av ett punkband, en person eller förening för valfritt projekt som beskrivs i ansökan. Det kan handla om en skivinspelning, turné eller delfinansiering av en festival t.ex. men inte nödvändigtvis just detta. Projektet ska handla om att sprida eller skapa punk. 


Lastkaj 14s skivstipendium

Lastkaj 14s Skivstipendium ges ut i samarbete med skivbolaget Second Class Kids Records och kan sökas av punkband för att släppa en (12" LP) split-vinyl och digitalt. Två punkband tilldelas alltså detta stipendium och får en sida var av skivan. Upplagan som trycks är 300 exemplar och banden tilldelas 50 exemplar/band utan kostnad. Skivan kommer få skandinavisk distribution via Border Music Scandinavia och säljas i Second Class Kids Webshop. Skivan kommer att läggas upp på Spotify och andra digitala plattformar. Inspelning, mix och master av skivan ingår inte i stipendiet. Frågor om fullständiga villkor för skivsläppet besvaras via mail (punkstipendium@gmail.com)

Vem kan söka

Unga personer i den svenska punkscenen kan söka.

Lastkaj 14s Stora stipendium kan sökas av ett ungt punkband, en person eller förening för valfritt projekt som beskrivs i ansökan. 

Lastkaj 14s Skivstipendium kan sökas av ett unga punkband som vill släppa en splitskiva på Second Class Kids Records, på vinyl och digitalt. Två band tilldelas stipendium. Även soloartister kan söka.

Det går bra att söka båda stipendierna samma år men separata ansökningar måste i så fall skickas

 

Hur bedöms ansökan

Lastkaj 14 kommer gemensamt att noggrant lyssna och läsa igenom alla ansökningar för att ta beslut om vilka som tilldelas stipendium.

Enbart ansökningar som skickas in i tid kommer att bedömas. Se "Ansökan" för mer information om hur ansökan går till.

Alla punkgenrer kan söka men trallpunk kommer att prioriteras om ansökningarna i övrigt bedöms vara likvärdiga.

Vi tycker att punk ska finnas i hela Sverige och vara till för alla, därför kommer vi premiera geografisk spridning av stipendiaterna eller annan typ av tillgängliggörande av punk för alla om ansökningarna i övrigt bedöms vara likvärdiga.

Beslutet om vilka projekt som tilldelas stipendium kommer slutgiltigt att ske genom en subjektiv bedömning av Lastkaj 14. Alla ansökningar uppskattas enormt mycket och vi vill uppmana alla som söker att inte ge upp utan söka igen ett annat år om man inte får stipendium första gången man söker.