Så här söker du stipendium


ANSÖKAN FÖR 2023 ÅRS STIPENDIUM ÄR STÄNGD. ANSÖKAN FÖR 2024 ÖPPNAR UNDER 2024, 
MER INFORMATION OM NÄR KOMMER EFTER ÅRSSKIFTET


Läs först igenom informationen under fliken "information".

Stipendiet söks digitalt genom att skicka mail till  punkstipendium@gmail.com

Skriv i mailets rubrik om du söker "Lastkaj 14s stora stipendium" eller "Lastkaj 14s skivstipendium" 
Om du söker båda stipendierna måste du skicka två separata mail.

Ansökan ska innehålla

Uppgifter om sökande: Bandnamn/Föreningsnamn/likande samt ålder på samtliga personer som söker tillsammans.

Personuppgifter kontaktperson: Namn, fullständigt personnummer, postadress, epostadress, telefonnummer. Vi kommer inte att spara personuppgifter efter att utbetalning av stipendiet har skett men behöver dem för att kunna betala ut stipendiet och för eventuella frågor under arbete med att utse stipendiaterna.

Ansökningsbrev: Ansökan ska innehålla ett ansökningsbrev - direkt i mailet eller bifogat som pdf.
I ansökningsbrevet ska den/de sökande presentera sig själva, varför och till vad stipendiet söks och vad de har bifogat för ljudfiler/övrigt material så noggrant som möjligt.

Ljudfiler: Minst två ljudfiler ska bifogas för ansökan till "Lastkaj 14s skivstipendium". De ska vara bifogade direkt i mailet eller gå att ladda ner via länk under hela ansökningsperioden. Låttexter ska bifogas i pdf eller klistras in direkt i ansökningsmailet. Det ska framgå vad det är för typ av inspelning, till exempel ifall det är en demoinspelning som skickas men en annan inspelning är planerad att göras innan skivsläpp. Eller om det är en färdig inspelning och det är ljudfiler från det faktiska materialet som bandet vill släppa på skiva som är bifogade.

Vid ansökan till "Lastkaj 14s stora stipendium" är det valfritt att bifoga ljudfiler/låttexter beroende på vad pengarna söks till och den sökande bedömer själv om det är relevant. 

All musik som eventuellt skickas måste gå att ladda ner så länge det är musik skapad av den sökande.


Övrigt: Man får i ansökan bifoga vad som helst som kan vara relevant (bilder, video, musik o.s.v.)

Ansökningstider

Lastkaj 14s stora stipendium kan sökas mellan den 10 januari 2023 och den 1 juni 2023. 
Lastkaj 14s skivstipendium kan sökas mellan den 10 januari 30 juni 2023.

Utdelning av stipendium sker i början av september 2023.

Sena ansökningar kommer bara att bedömas om vi beslutar oss för att förlänga ansökningsperioden. Detta kommer i så fall att anonseras här och via Lastkaj 14s sociala medier. Ansökningstider för nästa års stipendium kommer att publiceras här efter att de första stipendierna har delats ut.

Redovisning: Ingen exakt ekonomisk redovisning av hur stipendiet har använts krävs men det ska efter utfört projekt redovisas vad pengarna har använts till genom valfri dokumentationsmetod t.ex ljud/bild/text/video.

Genom att ansöka godkänner man att vara med på den här sidan under "tidigare stipendiater" med bild, namn, beskrivning och eventuella länkar ifall man blir tilldelad ett stipendium.