Så här söker du stipendium


ANSÖKNINGSPERIODEN FÖR 2024 ÅRS STIPENDIUM ÄR FRÅN 19 JANUARI TILL 19 JULI
BESLUT MEDDELAS I SEPTEMBER 2024.

Läs först igenom informationen under fliken "information".

Stipendiet söks digitalt genom att skicka mail till  punkstipendium@gmail.com

Skriv i mailets rubrik om du söker "Lastkaj 14s stora stipendium" "Lastkaj 14s skivstipendium" eller "Curres stämmisstipendium". Om du söker flera av stipendierna måste du skicka separata mail för varje stipendium som du söker.

Ansökan ska innehålla

Uppgifter om sökande: Bandnamn/Föreningsnamn/likande samt ålder på samtliga personer som söker tillsammans.

Personuppgifter kontaktperson: Namn, postadress, epostadress, telefonnummer. Vi kommer inte att spara personuppgifter efter att utbetalning av stipendiet har skett men behöver dem för att kunna betala ut stipendiet och för eventuella frågor under arbete med att utse stipendiaterna. 

Ansökningsbrev: Ansökan ska innehålla ett ansökningsbrev - direkt i mailet eller bifogat som pdf.
I ansökningsbrevet ska den/de sökande presentera sig själva, varför och till vad stipendiet söks och vad de har bifogat för ljudfiler/övrigt material så noggrant som möjligt.

Ljudfiler: Utöver ansökningsbrev ska minst två ljudfiler ska bifogas för ansökan till "Lastkaj 14s skivstipendium". De ska helst vara bifogade direkt i mailet eller gå att ladda ner via länk under hela ansökningsperioden. Låttexter ska bifogas i pdf eller klistras in direkt i ansökningsmailet. Det ska framgå vad det är för typ av inspelning, till exempel ifall det är en demoinspelning som skickas men en annan inspelning är planerad att göras innan skivsläpp. Eller om det är en färdig inspelning och det är ljudfiler från det faktiska materialet som bandet vill släppa på skiva som är bifogade.

Vid ansökan till "Curres stämmisstipendium" ska minst en ljudfil bifogas till ansökan som också ska innehålla ett ansökningsbrev där de eller den sökande presenterar sig eller sitt band. Det är viktigt att ansökan innehåller information om man söker stipendium för en stagetuner eller flera stycken och i så fall hur många. Totalt kommer fem stagetuners att delas ut i år.

Vid ansökan till "Lastkaj 14s stora stipendium" är det valfritt att bifoga ljudfiler/låttexter beroende på vad pengarna söks till och den sökande bedömer själv om det är relevant. 

Övrigt: Man får i ansökan till samtliga stipendier även bifoga vad som helst som kan vara relevant (bilder, video, musik o.s.v.)

Ansökningstider

Lastkaj 14s stora stipendium kan sökas mellan den 19 januari 2024 och 1 juli 2024. 
Lastkaj 14s skivstipendium kan sökas mellan den 19 januari 19 juli 2024.
Curres stämmisstipendium kan sökas mellan 19 januari och 19 juli 2024

Utdelning av stipendium sker i september 2024.

Sena ansökningar kommer bara att bedömas om vi beslutar oss för att förlänga ansökningsperioden. Detta kommer i så fall att anonseras här och via Lastkaj 14s sociala medier. Ansökningstider för nästa års stipendium kommer att publiceras här efter att årets stipendium har delats ut.

Redovisning: Ingen exakt ekonomisk redovisning av hur stipendiet har använts krävs men det ska efter utfört projekt redovisas vad pengarna har använts till genom valfri dokumentationsmetod t.ex ljud/bild/text/video.

Genom att ansöka godkänner man att vara med på den här sidan under "tidigare stipendiater" med bild, namn, beskrivning och eventuella länkar ifall man blir tilldelad ett stipendium.